Bez neživých laktobacilov žena nemôže byť zdravá!

Bez neživých laktobacilov žena nemôže byť zdravá!

17. novembra si pripomíname Svetový deň predčasne narodených detí. Cieľom tohto pamätného dňa je vzbudiť pozornosť a poukázať na problém čoraz frekventovanejších predčasných pôrodov. V mnohých krajinách sveta dosahuje tento problém takmer 10% v celkovej pôrodnosti. Pre spoločnosť predstavuje vážnu záťaž, nakoľko sa zvyšuje úmrtnosť novorodenov, prípadne ich sprevádzajú celoživotné zdravotné ťažkosti. Výskumy z konca 70-tych rokov, ktorým sa venoval tím maďarských lekárov preukázal skutočnosť, že hlavnou príčinou predčasných pôrodov sú gynekologické zápaly rodičky. Ich liečením by sa danému problému bolo možné efektívne vyhnúť.

Na súkromnej návšteve v Rimavskej Sobote sme nedávno stretli pediatra, dnes už dôchodcu Dr. Varga Gyulu, člena spomínaného výskumného tímu. Pri tejo príležitosti si zaspomínal na časy minulé v rozhovore pre redakciu Felvidék.ma. a na dobré pracovné vzťahy s rimavskosobotskou nemocnicou, ako aj s jej pacientmi, práve vďaka cezhraničnej spolupráci. Medzi nemocnicami v Rimavskej Sobote a Kazincbarcike boli výborné vzťahy, upevňované aj odbornými prednáškami adresovanými lekárom tejto nemocnice i celého rimavskosobotského okolia. Hlavnou témou bolo vytvorenie a úspechy očkovacej látky gynevac, laktobacilu vytvoreného Dr. Károlyom Újhelyim.
Dr. Károly Újhelyi sa už v roku 1937 zúčastnil vytvorenia očkovacej látky proti záškrtu (diftérii), ktorá mala v tej dobe obrovský význam a aplikovala sa celoplošne od roku 1938. V rokoch druhej svetovej vojny vyrobil niekoľko miliónov dávok očkovacej látky proti týfusu, preto nečudo, že bol prvým lekárom, ktorý obdržal cenu Kossutha. V týchto rokoch sa očkovania zúčastnili aj mnohí občania nášho regiónu. Vďaka vytvoreniu a výrobe očkovacej látky laktobacila (LB) sa neskôr prirodzene vytvorila aktívna pracovná skupina.

Laktobacil prvýkrát využil Dr. Újhelyi na posilnenie imunity. Do sveta sa začal šíriť až o 20 rokov neskôr. Prieskum, ktorý uskutočnili v 70-tych rokoch 20. storočia, bol jedinečný a obsažný. Zo zaočkovania takmer 15.000 osôb vyvodili viacero záverov. „Je dokázateľné, že práve gynekologické zápaly sú primárnou príčinou spontánnych potratov, predčasných pôrodov a chradnutia maternice. Pri liečení zápalov bude úspešnejšia aj liečba neplodnosti. Vďaka aplikácii injekcie obsahujúcej laktobacil tak stojíme za úspešným narodením mnohých tisícok detí”, vyslovuje sa pán doktor.

Objasňuje: vďaka aplikácii živého LB dokážeme udržať prirodzený obranný mechanizmus v slizniciach, ale pri prítomnosti zápalu sliznice je účinok živého LB neistý a premenlivý, dokonca môže znamenať potenciálnu hrozbu (sepsu) v prípadoch pacientov so zníženou imunitou. Pri parenterálnom podaní neživého LB je bez pochýb potvrdená možnosť terapie pri urogenitálnych infekciách a s liečením s nimi súvisiacich ochorení (bakteriálne vaginózy, prostatitídy, nezhubné zväčšenie prostaty), ale stojí za zmienku, že sa jedná len o zlomok prípadov uplatnenej metódy. Čoraz viac údajov obhajuje vhodnosť LB, nakoľko lieky znižujúce zápal sa môžu líšiť, dokonca aj v prípadoch zápalov spôsobených infekciami, tento zápaly redukujúci účinok sa líši od pôsobenia tak steroidných i nesteroidných liečiv, nakoľko účinkuje na zápal v ranejšom štádiu- vysvetľoval pán doktor a potom nám referoval o jednej svojej veľmi úspešnej liečbe.

Prednášky sa konali aj v zahraničí. Vo Švajčiarsku sa spoznal s nemeckým manželským párom, právnikmi. Dr. Gyula Varga, ktorý 46 rokov pracoval na detskom oddelení nemocnice v Kazincbarcike, hrdo konštatuje, že hoci nie je všeobecne známy, jeho práca sa viaže k Svetovému dňu predčasne narodených detí.

On zaočkoval nemecký manželský pár vakcínou vytvorenou Dr. Újhelyim, veď právnik a jeho manželka pochovali už svoje štyri predčasne narodené deti. Za krátky čas sa im 17. novembra narodilo zdravé štvorkilové dieťatko. Šťastný otecko začal pracovať v EFCNI ( European Foundation for the Care of Newborn Infants Home), medzinárodnej organizácii vytvorenej za účelom starostlivosti o predčasne narodené deti, tak sa dostal do kontaktu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Na základe dátumu narodenia jeho zdravého dieťatka sa 17. november stal Svetovým dňom predčasne narodených detí.

„Použitím tejto metódy by aj dnes klesla na polovicu úmrtnosť predčasne narodených detí, podobne ako sa to podarilo onoho času v Kazincbarcike vďaka spomínanej očkovacej látke. V poslednej dobe to potvrdzuje aj úspech gynekológov v Nemecku, ktorí dosahujú dobré vysledky protizápalovou liečbou gravidných žien,” hovorí Varga.

Pripája, ak by sa v dnešnej populačnej situácii použila metóda v širšom meradle, s prihliadnutím na neplodné páry a pomer zápalov, v Maďarsku by sa narodilo 100.000 vytúžených detí. Pomer by bol podobný aj v ostatných krajinách Európy. Podľa tvrdenia Endreho Czeizela spred štyroch rokov, v Maďarsku je 1,2 milióna žien bojujúcich so zápalom a podľa iného prieskumu spred šiestich rokov zápaly trápia každú šiestu dospelú ženu v USA.

Ako sme sa dozvedeli, množstvo správ v Európe dokazuje, že očkovanie vakcínou obsahujúcou neživé laktobacily môže najefektívnejšie liečiť gynekologické zápaly. Liečenie antibiotikami je len prechodné. Antibiotiká ako také sú zodpovedné za časté zápaly. „Dievčatko dostane napríklad antibiotiká na zápal mandlí, ale tie jej zničia prirodzenú vaginálnu flóru, nakoľko laktobacily sú citlivé na antibiotiká. Ak laktobacily absentujú, nastupujú gynekologické zápaly. Laktobacily produkujú kyselinu mliečnu, ktorá vytvára kyslé prostredie a H2O2, na ktoré sú citlivé anaeróbne baktérie. Už niekoľko rokov je známe (Witkin), že žena môže byť zdravá vďaka antigénom vytvorených zo zlikvidovaných anaeróbnych baktérií,” vysvetľuje Gyula Varga.

Pri príležitosti medzinárodného dňa predčasne narodených detí by sme mali myslieť predovšetkým na výsledky, ktoré dosiahla lekárska veda. Pán Gyula Varga tvrdí, že na poli liečby týchto detí je priebežne zaznamenávané úžasné napredovanie, úspešne sa darí zachrániť a vychovať čoraz viac hmotnostne menších a čoraz nedonosenejších novorodencov. Ako sme už spomínali, percento výskytu ochorení sprevádzajúcich život nezrelých detičiek je závažné. Tento spoločenský problém možno znížiť jedine redukciou predčasných pôrodov.

Elölt laktobacilus nélkül nem lehetünk egészségesek?!

November 17-e a koraszülöttek világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a koraszülöttségre, mint népbetegségre. A világ sok országában a koraszülöttek aránya eléri a 10 százalékot. A koraszülöttek komoly társadalmi terhet jelentenek, mert sokkal gyakoribb közöttük a halálozás és az életet végigkísérő betegségek. Az 1970-es évek végén egy magyar orvoscsoport kimutatta, hogy a koraszülés legfőbb oka az anya nőgyógyászati gyulladása, amely annak gyógyításával megelőzhető.

Ennek a munkacsoportnak egyik tagja, dr. Varga Gyula nyugdíjas gyermekgyógyász a minap magánlátogatáson járt Rimaszombatban, és interjút adott a Felvidék.ma-nak. Jó érzéssel nosztalgiázott, hiszen annak idején kiváló munkakapcsolatban állt a rimaszombati kórházzal, és a határ közelségének köszönhetően sok felvidéki pácienssel is kapcsolatba került.

A rimaszombati és a kazincbarcikai kórház között nagyon jó kapcsolat volt, és ennek keretében annak idején a rimaszombati kórház és a környék orvosainak a munkacsoport munkájáról előadást is tartott. Az előadás témája a dr. Újhelyi Károly által kifejlesztett lactobacillus oltóanyag (gynevac) és az ezzel elérhető eredmény volt.

Dr. Újhelyi Károly 1937-ben már részt vett a diftéria, azaz torokgyík elleni oltóanyag kifejlesztésében. 1938-tól széles körben oltottak a torokgyík ellen, ami óriási jelentőségű volt. A második világháború éveiben több millió adag tífusz elleni oltóanyagot gyártott, ezért később, első orvosként Kossuth-díjat kapott. Nyilván ezen a környéken is sokan részesültek annak idején ebben az oltásban. Az általa kifejlesztett lactobacillus (LB) oltóanyag fejlesztésére és gyártására később munkacsoport alakult.

Újhelyi használt először a szervezet védekezőképességének erősítésére elölt lactobacillust. A világban ez csak 20 évvel később kezdett elterjedni. Egyedülálló az a széleskörű munka, amit Kazincbarcikán végeztek az 1970-es években. A közel 15 000 személy oltásából sokféle következtetést lehetett levonni.

„Bizonyítható, hogy a koraszülés, a méhen belüli sorvadás, a spontán vetélés elsődleges oka a nőgyógyászati gyulladás. Ennek a gyógyításával a meddőség is sokkal jobban kezelhető. A lactobacillus injekciónak köszönhetően így állunk sok ezer gyermek születése mögött” – mondja a doktor.

Kifejtette, az élő LB helyi vagy általános alkalmazása hasznos lehet a nyálkahártya normális védekező mechanizmusának fenntartásában, de bizonytalan vagy átmeneti hatású lehet a nyálkahártya-gyulladások esetében, sőt, az élő lactobacillus potenciális veszélyt (sepsis) jelenthet csökkent ellenálló képességű betegek esetében (Witki).

„Az elölt LB alkalmazása kétségtelenül egy bizonyított terápiás lehetőség a húgyivarszervi fertőzések és a kapcsolódó betegségek kezelésére, de érdemes megemlíteni, hogy ez csak a lehetséges alkalmazás egy kis részét jelenti. Egyre több adat szól amellett, hogy a LB megfelelő formálással gyulladáscsökkentő gyógyszer lehet más, fertőzéses eredetű gyulladásoknál is. S ez a gyulladáscsökkentő hatás alapvetően különbözik mind a szteroid, mind a non-szteroid gyulladáscsökkentők hatásától, mivel a gyulladásnak egy korábbi szakaszában fejti ki hatását” – magyarázta a doktor úr, majd beszámolt egy nagyon sikeres kezeléséről.

Magyarországon százezer kívánt gyermek születhetne

Dr. Varga Gyula, aki 46 évet dolgozott a kazincbarcikai kórház gyermekosztályán, büszkén mondja, hogy ha nem is közismert, de köze van a koraszülöttek világnapjához.

Az Újhelyi által kifejlesztett oltóanyaggal ugyanis ő oltott be egy német jogászt és feleségét. A házaspár korábban négy koraszülött gyermekét veszítette el. Az oltást követően közel négykilós egészséges gyermekük született, november 17-én. Majd a férj az EFONI-nál, a koraszülöttek ellátására alakult nemzetközi szervezetnél kezdett dolgozni, s itt az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) is kapcsolatba került. Az egészséges gyermek születésének napját jelölte meg a WHO, mint a koraszülöttek világnapját.

„Ezzel a módszerrel ma is megfelezhető lenne a koraszülési arányszám, mint ahogy annak idején, Kazincbarcikán széleskörű oltással meg is feleztük. Az elmúlt években ezt támasztja alá, hogy Németországban a terhesek nőgyógyászati gyulladásának időben való gyógyításával szintén jó eredményeket érnek el” – mondja Varga.

Hozzátette, ha a mai népesedési helyzetben ezt újra széles körben alkalmaznánk, figyelembe véve a meddő párok és a gyulladások arányát, akkor Magyarországon százezer kívánt gyermek születne, de minden európai országban hasonló az arány. Czeizel Endre négy évvel ezelőtti állítása szerint Magyarországon 1,2 millió gyulladással küzdő nő van, hat éve az USA-ban megjelent széleskörű felmérés szerint minden harmadik felnőtt nő gyulladással küzd.

Mint megtudtuk, több tucat Európában megjelent közlemény bizonyítja, hogy az elölt lactobacillussal való oltással lehet legeredményesebben gyógyítani a nőgyógyászati gyulladásokat. Az antibiotikummal való gyógyítás hatása csak átmeneti. Az antibiotikum felelős a gyulladások gyakoriságáért.

„Egy kislány például a mandulagyulladására kap egy antibiotikumot, ami tönkreteszi a normális hüvelyflóráját, mert a lactobacillusok antibiotikum-érzékenyek, s kezdődik a nőgyógyászati gyulladás… Néhány éve ismert (Witkin), hogy a lactobacillusok elölésével és az abból készített ún. proantigénnel válhat egészségessé a nő” – fejtette ki Varga Gyula.

A koraszülöttek világnapján elsősorban azokra az eredményekre kell gondolni, amelyeket az orvostudomány elért. Varga Gyula szerint az újszülöttek gyógyítása terén óriási az előrelépés, egyre kisebb súlyú, egyre rövidebb terhességi idejű gyermekeket sikerül megmenteni és egészségesen felnevelni. Mint említettük, az életet végigkísérő betegségek nagyobb valószínűséggel jelentkeznek a koraszülötteknél. Ezt a társadalmi problémát csak a koraszülések számának csökkentésével lehet javítani.

(Zdroj: www.felvidek.ma)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *