Pediater, spoluvynálezca injekcie Gynevac a perorálnych kvapiek Ginepp