Inaktivované laktobacily sú schopné zvyšovať funkciu fagocytózy

LB zosilňuje fagocytózu a odbúravanie endotoxínu

Fagocytóza je všeobecne dôležitou súčasťou ochranného mechanizmu pred bakteriálnymi infekciami. Parenterálnou aplikáciou LB je možné posilniť fagocytózu. (Kato et al, 1983)3. Anexia LPS prebieha pomocou „spratávacích“ receptorov (scavenger CD36) nachádzajúcich sa v plazmatickej membráne (PM). Na eliminácii LPS sa zúčastňujú predovšetkým makrofágy/monocyty a dendritické bunky, avšak prítomnosť receptorov CD36 bola preukázaná aj v iných bunkách, ako sú endotelové bunky, svalové bunky, gliové bunky a keratinocyty. (Barabova et al, 2008)4. LB podporujú väzbu LPS k týmto bunkám, čím posilňujú aj fagocytózu a elimináciu LPS vo fagolyzozomálnom systéme. (Targos et al, 2006)5

Konkluzívne poznámky:

  1. Lokálna alebo všeobecná aplikácia živých LB môže byť prospešná pre zachovanie normálneho ochranného mechanizmu sliznice, ale môže mať neurčitý alebo prechodný účinok v prípade zápalov sliznice, ba v prípade pacientov so zníženou imunitou môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo (sepsa).
  2. Aplikácia neživých (inaktivovaných) LB zvyšuje biodisponibilitu tým, že imunogénne látky postúpi priamo makrofágom, respektíve dendritickým bunkám; je všeobecne známe, že obe zohrávajú rozhodujúcu úlohu v ochranných mechanizmoch organizmu.
  3. Parenterálna aplikácia inaktivovaných LB je bezpochyby potvrdenou možnosťou liečby urogenitálnych zápalov a súvisiacich ochorení (bakteriálna vaginóza, prostatitída, benignus prostate hypertrophia), avšak je potrebné dodať, že toto predstavuje iba drobný segment potenciálneho využitia.
  4. Čoraz viac údajov hovorí za to, že LB pri vhodnej formulácii môže byť protizápalovým liekom aj v prípade iných zápalov infekčného pôvodu a tento protizápalový účinok sa zásadne líši od účinku protizápalových liekov na báze steroidov a non-steroidov, keďže svoj účinok vyvíja v skoršej fáze zápalu.
  5. Spracovanie slúži na zvýšenie miery zužitkovania a perorálne užitie je jednoduchšie, než desaťročia aplikovaná parenterálna (injekčná) liečba.
  6. Odborná literatúra používa na označenie neživej formy nasledovné synonymá: „bakteriálne lyzáty“, „zneškodnené baktérie“, „inaktivované baktérie“, „ghost-bacterium“.

Zdroj:

3
Kato et al.: Antitumor activity of lactobacillus casei in mice. Gann. 1983.72.517-523

3/A
Kato et al: Macrophage activation by Lactobacillus casei in mice. Microbiol. Immunol. 1983; 27 (7) : 611-8

4
Baranova IN, Kurlander R, Bocharov AV, Vishnyakova TG, Chen Z, Remaley AT, Csako G, Patterson AP, Eggerman TL.Role of human CD36 in bacterial recognition, phagocytosis, and pathogen-induced JNK-mediated signaling. J Immunol. 2008 Nov 15;181(10):7147-56

5
Targosz M, Labuda A, Czuba P, Biedroñ R, Strus M, Gamian A, Marcinkiewicz J, Szymoñski M. Influence of macrophage activation on their capacity to bind bacterial antigens studied with atomic force microscopy. Nanomedicine. 2006 Jun;2(2):82-8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *